Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů
Vše v souladu se zákonem. Údaje nejsou poskytovány třetím osobám. Jsou určeny ke správnému zpracování objednávky a následně daňovému dokladu a přepravě, v případě zájmu k zaslání informací /tj. registrace/.
 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Společnost  je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží /jméno, adresa, popř. telefon/.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 
Ověřit správnost je možné na http://www.uoou.cz/
 
NAVRCHOLU.cz